ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
כניסה לפדאור
 שם משתמש: סיסמא:
שכחתי סיסמא
 

* הגישה והשימוש במאגר הפדאור באינטרנט כפופה לתנאי השימוש

בעמ 1906/17 פלוני נ' פלונית (עליון, נ' הנדל, י' עמית, ע' ברון) 06/04/2017

19/04/2017 08:41:33

הכרזה כבר אימוץ | היעדר מסוגלות הורית - בית המשפט העליון הורה לבחון בשנית את מסוגלותה ההורית של אם שבנה הקטין הוכרז כבר אימוץ כלפיה וכלפי אב לא ידוע.

נקבע, כי מאז ההכרזה האם ערכה שינויים מרחיקי לכת בהתנהלותה ובגישתה ולכן יש להורות על מינויו של מומחה שיחווה את דעתו בדבר מסוגלותה ההורית, לרבות האפשרויות של שלילת האימוץ, אימוץ מלא וצמצום תוצאות האימוץ. על יסוד ממצאיה של חוות הדעת שתתקבל, ובהתאם להם, יורה בית המשפט המחוזי על המשך הדיון בפניו כפי שיראה לנכון.

במרכזו של ההליך קטין כבן שלוש, שנולד לאם מחוץ למסגרת נישואין כאשר זהות אביו אינה ידועה. בלידתו נתגלתה בקטין תסמונת חסר בסם ולאחר טיפול וגמילה בבית החולים הוא הועבר למשפחת קלט חירום. בהיותו כבן חודשיים הוכרז הקטין כ"קטין נזקק" והוחלט כי יועבר למשמורת רשויות הסעד על מנת שיקבעו את מקום חסותו תוך קביעת הסדרי ראיה בינו לבין אמו. כחודש לאחר מכן הועבר הקטין למשפחת אומנה חסויה בה הוא שוהה עד היום. בתה הנוספת של האם, מאב אחר, הוצאה מהבית בצו חירום והיא שוהה כיום במסגרת חוץ ביתית. בינואר 2015 הגיש היועץ המשפטי לממשלה בקשה להכרזת הקטין כבר אימוץ כלפי האם וכלפי אב לא ידוע. לאחר שמיעת ראיות וחקירות קבע בית המשפט לענייני משפחה כי מתקיימים התנאים שבסעיף 13(א)(7) לחוק האימוץ, קרי שהאם נעדרת מסוגלות הורית כלפי הקטין וכי אין סיכוי לשינוי מצבה בעתיד הנראה לעין. פסק הדין ביחס להעדר המסוגלות של האם נסמך בעיקר על תסקיר עו"ס נוער משנת 2014 וכן על חוות דעת "מכון שלם" שמונה כמומחה בתיק. עוד בחן בית המשפט את טובת הקטין והסיק כי היא מטה את הכף אל עבר אימוצו וקבע גם כי אין מקום לצמצם את תוצאות האימוץ. בסיפת פסק דינו, התייחס בית המשפט לטענות האם כלפי רשויות הרווחה וציין כי בחלק מטענות האם יש ממש וכי יש מקום שהרשויות תפקנה את הלקחים הנדרשים לעתיד.

האם ערערה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו. לטענתה, מעולם לא ניתנה לה הזדמנות אמתית לבחינת כשירותה לשמש כאם לקטין, לנוכח התנהלות הרשויות שהייתה מוכוונת מטרה – להוציא את הקטין מחזקתה ובמהירות. כשבוע לאחר שהוגש לבית המשפט המחוזי תסקיר משלים ראשון הורה בית המשפט על עיכוב הכרזת הקטין כבר אימוץ והשארתו במשפחת האומנה. בסופו של יום קיבל בית המשפט את ערעורה של האם וקבע כי במהלך השנה שחלפה מאז הוגש הערעור חלו שינויים בהתנהגות ובמצב האם כך שהטעם העיקרי שהביא לתוצאת פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה אינו קיים יותר. נוכח האמור, בוטלה הכרזת הקטין כבר אימוץ כלפי האם אך נקבע כי יש להותיר את עניינו תחת עינם הפקוחה של רשויות הרווחה במסלול של הליכי נוער ונזקקות כדי ליצור אופק להשבתו לאם. מבחינה אופרטיבית נקבע כי הקטין יוכרז כקטין נזקק וכי מקום משמורתו יוותר בידי משפחת האומנה עד להחלטה אחרת. מכאן הבקשות דנן.

בית המשפט קבע:

כב' השופט נ' הנדל קבע כי דין הערעור להתקבל. ראשית ציין בית המשפט כי אחת מהנקודות שהועלו בפסיקה בהקשר להליכי אימוץ, היא הידרשות בית המשפט שלערעור לשינויים שחלו מאז ניתן פסק הדין בערכאה הדיונית. נפסק, כי לא זו בלבד שבית המשפט שלערעור רשאי לתת דעתו על כל שינוי והתפתחות נטענים שחלו לאחר ההכרזה על קטין כבר אימוץ בעילה של העדר מסוגלות הורית, אלא שמחויב הוא לעשות כן ולבדוק האם, בשעת מתן החלטתו, מתקיימים התנאים אם לאו. במסגרת זו רשאי בית המשפט ולעתים הדבר אף מתבקש, לקבל ראיות נוספות, בפרט אודות שינויים במצבו של ההורה הביולוגי ובמסוגלותו ההורית.

מן הכלל אל הפרט, התרשם בית המשפט כי אכן חל שינוי משמעותי במצבה ובהתנהגותה של האם. כך, היא לוקחת אחריות על מעשיה ומפנימה את עלויותיהם; מתפקדת כאישה עצמאית ואחראית השומרת על אורח חיים נורמטיבי וזוכה לסביבה תומכת ונתונים אלה השפיעו על תפקודה כאם. עוד צוין כי אמנם חוות דעת מכון שלם קבעה בזמנה כי היא בעלת חוסר יציבות תפקודית וכי אין פוטנציאל לשיפור מהותי בתפקודה בעתיד הנראה לעין, אולם קביעות אלה נסתרו בין היתר על ידי התסקירים שהוגשו לאחר מכן לבית המשפט המחוזי וכן מהתרשמותו האישית בדבר התקדמות המתווה ששרטט ועמידת האם בתנאיו. לכך יש להוסיף כי מלכתחילה, לא היו בפני בית המשפט לענייני משפחה מלוא הנתונים הרלוונטיים. כמו כן, האם ערכה שינויים מרחיקי לכת בהתנהלותה ובגישתה והשוני בהתנהגותה של האם טומן בחובו מרכיבים חדשים שלא התגלו בעבר, על אף העדרה של מסגרת תומכת די הצורך מצד הרשויות. כפי שציין בית המשפט המחוזי, חלק מהשינויים הם משמעותיים, בעוד שבחלק אחר מדובר על שינוי התחלתי היוצר סיכוי לעתיד, אולם לדעת בית המשפט התקדמותה של האם ראויה לשבח ולכל הערכה.

אשר על כן, שוכנע בית המשפט כי דרושה קבלתה של חוות דעת עדכנית ביחס להכרזת הקטין כבר אימוץ, על כל המשתמע מכך. בפרט, נדרשת חוות הדעת להתייחס למצבו של הקטין, לצרכיו המיוחדים – ככל שישנם – טיבם ומשמעותם, ולמסוגלותה של האם להתמודד עימם. עוד הוסיף בית המשפט כי גם לאחר שתינתן חוות דעת מומחה נוספת, ובמידה שיבחר בית המשפט המחוזי לאמץ את מסקנותיה – עדיין יידרש לבחון את מסוגלותה המינימאלית של האם ולהביא בחשבון גם את הסיוע שניתן לה מבני משפחתה ואת הסיוע שנדרשות רשויות הרווחה והסעד לספק לה.

סיכומם של דברים התיק יוחזר לבית המשפט המחוזי אשר יורה על מינויו של מומחה שיחווה את דעתו בדבר המסוגלות ההורית של האם כלפי הקטין, לרבות האפשרויות של שלילת האימוץ, אימוץ מלא וצמצום תוצאות האימוץ. בין היתר, יש לבחון את מצבו העדכני של הקטין, ובפרט את מסוגלותה של האם להתמודד עם צרכיו. על יסוד ממצאיה של חוות הדעת שתתקבל, ובהתאם להם, יורה בית המשפט המחוזי על המשך הדיון בפניו כפי שיראה לנכון.


בשם המבקש: ויוי רכניץ, רות גורדין; בשם המשיבה: קוזקוב ליטל.


לפסק הדין המלא לחץ כאן

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים