ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
כניסה לפדאור
 שם משתמש: סיסמא:
שכחתי סיסמא
 

* הגישה והשימוש במאגר הפדאור באינטרנט כפופה לתנאי השימוש

תא 12074-09-11 יורם עמית נ' מייזי אייזקס (מחוזי - תל-אביב-יפו, שרה דותן) 05/03/2017

15/03/2017 14:36:06

מכר מקרקעין - בית המשפט קיבל בחלקה תביעה כספית שהוגשה נגד מוכרי דירה בגין הפרת חוזה.

נפסק כי אין לקבל את טענות הרוכש לפיהן לא מומשה זכותו להצמיד לדירתו את שטחן של הגינות המצויות בבניין אך יש לפצותו בעטיו של האיחור הרב שחל ברישום הזכויות על שמו.

התובע הגיש תביעה כספית כנגד הנתבעים 1 6 (להלן: "הנתבעים") מהם רכש מהם דירה בקומה התחתונה של בניין שנבנה במסגרת עסקת קומבינציה וכן כנגד נתבע 7 (להלן: "עורך הדין") שהינו עורך הדין שייצג אותו ואת הנתבעים בעסקת המכר.

התובע טען כי במסגרת החוזה שנחתם בינו לבין הנתבעים נקבע כי עומדת לו הזכות לקנות חלקים משטחי הגינה הצפונית והגינה הדרומית שנמצאות בבניין, אולם הנתבעים לא העמידו לרשותו לא את הזכות לרכוש את שטח הגינה הדרומית שצמודה לביתו ולא את הזכות לרכוש את שטח הגינה הצפונית, שדייריה אינם מעוניינים בה.

התובע הוסיף וטען כי עורך הדין אשר ייצג במשותף את הצדדים בעת כריתתו של הסכם המכר, הפר את חובותיו החוזיות כלפיו שעה שלא פעל להסדרת רישום הזכויות בדירה וכי גם כיום, 17 שנה לאחר כריתת ההסכם, טרם הועברה הבעלות בדירה על שמו.

הנתבעים טענו כי בעניינה של הגינה הדרומית התובע בחר שלא לממש את האפשרות לרכוש מחצית משטח הגינות ולא שילם את התמורה בסך 5,000 דולר על פי ההסכם במועד וכי התנאים למימושה של הזכות לרכוש את החלק הצפוני של הגינה, לא התממשו, מאחר שלא נטען וממילא גם לא הוכח, שדיירי הדירה הצפונית אינם רוצים לקבלה.

עורך הדין טען מצדו כי פעל ככל יכולתו בשקידה סבירה ובאופן יעיל לביצוע הרישום, אלא שבשל סיבות שאינן תלויות בו, לא ניתן היה לבצע את הרישום עד כה.

בית המשפט המחוזי פסק:

כב' השופטת ש' דותן פסקה כי העובדה שהתובע לא פעל במשך שנים למימוש זכותו החוזית בגינה הדרומית, כאשר כל אשר היה עליו לעשות הוא להפקיד בידי עורך הדין 5,000 דולר ולדרוש רישומה של הערת אזהרה, מהווה הפרת החוזה לרכישת חלקה הדרומי של החצר או לחילופין מלמדת על כוונתו שלא לממש את זכותו החוזית.

עוד נפסק כי בענייננו תוצאה לפיה התובע יהיה זכאי לקבל את הבעלות במחצית הדרומית של הגינה תמורת 5,000 דולר, למרות שממועד השתכללות הזכות ועד למועד הגשת התביעה חלפו 9 שנים, מהווה כפייה, על הנתבעים, לבצע חוזה בתנאים כלכליים שונים ובמצב שוק אחר לחלוטין מאלה בהם נכרת, שכן ברור לכל שתמורה בסך 5,000 דולר אינה ריאלית מזה שנים.

בהמשך לאמור נפסק כי גם בעניינה של הגינה הצפונית לא עומדת לתובע כל זכות רכישה שכן לא התקיים התנאי המתלה שנקבע בהסכם ולפיו על הדייר בדירה הצפונית להסכים באופן מפורש לוותר על הצמדת הגינה לדירתו.

עם זאת, נקבע כי עורך הדין ישב בחיבוק ידיים עד לביצוע הפרצלציה הלא רצונית וגם לאחר מכן לא נקט בפעולות הדרושות לקידום הרישום, בשקידה המצופה ממי שמייצג את המוכרים ואת הקונה לצורך ביצוע הרישום וכי הלכה למעשה, הנתבעים לא עמדו בהתחייבותם להעביר את הבעלות על שמו של התובע בזמן סביר.

לסיכום, התביעה התקבלה בחלקה. נפסק כי הנתבעים ביחד עם עורך דינם ישלמו לתובע את הפיצוי המוסכם העומד על 15,000 דולר.


בשם התובע: ניר גורן; בשם הנתבעים: אסף מרקס, רות שאלתיאל וקסמן.


לפסק הדין המלא לחץ כאן

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים