ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
כניסה לפדאור
 שם משתמש: סיסמא:
שכחתי סיסמא
 

* הגישה והשימוש במאגר הפדאור באינטרנט כפופה לתנאי השימוש

תצ 6116-02-14 צמח עובדיה נ' פזגז בע"מ (מחוזי - מרכז, יחזקאל קינר) 02/02/2017

12/02/2017 07:50:46

תנאים לאישור תובענה ייצוגית | תובענה ייצוגית לפי חוק הגנת הצרכן - בית המשפט קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברות הגז "פזגז" ו "סופרגז" בטענה כי הן לא מיידעות את לקוחותיהן יידוע מראש או בדיעבד בדבר העלאת תעריפים או דמי שימוש.

נקבע כי החברות מחויבות במתן הודעה מפורשת ללקוחותיהן על העלאת התעריף או דמי השימוש, שאם לא כן, מפרות הן את חובתן לקיים את ההסכמים עם הלקוחות בדרך מקובלת ובתום לב.

המבקשים מתגוררים בבתים משותפים, והם לקוחות של המשיבות, המספקות להם גז באמצעות מערכת גז מרכזית המותקנת בבית המשותף. המשיבות הן החברות "פזגז" ו"סופרגז" (להלן החברות). בחשבונות המוצאים על ידי החברות ללקוחותיהן אחת לחודשיים מפורטים, בין היתר, קריאות המונה, צריכה במטר מעוקב (להלן ממ"ע) ומחיר ממ"ע משוקלל (מחיר חלקי צריכה). שתי החברות נוהגות לקבוע תעריפים מדורגים, לפי מדרגות צריכה, כאשר מחיר המדרגה הראשונה עבור 5 ממ"ע ראשונים שנצרכו יקר יותר מאשר החיוב עבור הצריכה שמעבר לה. עסקינן בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברות. עילות התביעות הן היעדר פירוט מדרגות התעריפים בחשבון, אי יידוע מראש או בדיעבד בדבר העלאת תעריפים או דמי שימוש, כשהמשיבות נדרשות גם לציין את סיבת ההעלאה. עילות נוספות הן גביית כספים שלא כדין תחת רכיב "שונות" ואי תקינות איום פזגז הנקוב בחשבון, לבטל הנחות במקרה של איחור בתשלום.

המבקשים טענו כי ההתקשרות עם חברות הגז היא התקשרות ארוכת טווח, המעבר מחברה לחברה קשה ביותר, והחברות אינן מקיימות את החוזים שלהן עם הלקוחות בתום לב שעה שהן מסתירות מהם פרטים חיוניים, הן לעניין מדרגות התעריפים והן לעניין העלאות התעריפים ודמי השימוש. נטען כי אי גילוי מדרגות הצריכה מונע מהלקוחות לבדוק אם הגביה עבור כל מדרגה מבוצעת לפי המוסכם. נטען כי פזגז החלה להודיע בחשבונות כי תעריפי הגז/דמי השימוש עודכנו, אך אין בכך די, שכן לא ניתן לדעת אם המחיר עלה או ירד, ומה היה שיעור העדכון, וגם מהו המקור החוקי לעדכון והסיבה לכך. נטען כי פזגז אינה מפרסמת את המחירון לתעריפי הגז ולדמי השימוש, ובכך מונעת מהלקוחות מידע רלבנטי וחיוני. המבקשים טענו כי נגרם להם נזק ממשי, שכן נמנע מהם מידע שהיה מאפשר להם להתנהל כלכלית באופן שונה, ונמנעה מהם הזכות לבחור אם לצרוך פחות גז, לנהל מו"מ עם החברות על המחיר, לעבור לחברה אחרת או להפסיק לצרוך גז.

החברות טענו כי זכותן לשנות את תעריפיהן מעוגנת הן בהוראות הסכם ההתקשרות והן בהוראות צו הפיקוח. נטען כי החשבון שנשלח ללקוח כולל את כל המידע הנדרש לפי דין וכי בשום מקום לא קבע המחוקק או המאסדר כי על ספקי הגז לציין את דרך חישוב השורה התחתונה בחשבון שהיא הסכום לתשלום. נטען כי החברות אינן יכולות ואינן מחויבות ליידע את לקוחותיהן במהלך תקופת הצריכה על עדכון התעריף, שכן לא ניתן לדעת אילו שינויים יחולו בתעריפי הגז לצרכן (התלויים בין השאר בשינויי מחירי הגז הנקבעים על ידי בתי הזיקוק), ולכן ניתן לעשות זאת רק בדיעבד, בחשבון התקופתי, הדו חודשי, שנשלח אל הלקוח.

בית המשפט קבע:

כב' השופט י' קינר קבע דין בקשת האישור להתקבל חלקית. נקבע כי גם אם מעניק ההסכם לחברות זכות לשינוי המחירים מעת לעת לפי שיקול דעתן, ואינו כולל הוראה בדבר יידוע הלקוחות, ברי כי עניין המחירים המשולמים על ידי הצרכנים הוא עניין מהותי, וכי יש ליידעם במקרה של שינוי במחיר ובפרט עת המחיר עולה. זוהי ציפייתם החוזית הסבירה של לקוחות, כי למצער, תינתן להם הודעה כי התעריף שהם משלמים עלה. נקבע כי העלאת מחיר בלא ליידע את הלקוח מהווה הפרה של החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב, שכן מדובר בחובה אלמנטרית ליידע את הצרכן כי המחיר המשולם על ידו, בין עבור הגז ובין עבור דמי השימוש, עלה לעומת המחיר הקודם ששולם על ידו. אין מדובר ברכישה חוזרת של מוצר במרכול, כשלצרכן אפשרות לבחור לרכוש מוצר זה או דומה לו, להשוות בין מחירים, ולהגיע להחלטה בדבר רכישה או אי רכישה של המוצר, כשבאותו מקרה, ודאי שאין מוטלת חובה לגלות כי במועד מסוים היה מחירו של המוצר X וכיום מחירו גבוה יותר. עניין לנו ברכישה של מוצר חיוני המסופק באופן שוטף ורצוף, במסגרת חוזה מתמשך, כשקיימים חסמים משמעותיים למעבר של צרכנים, אשר הגז מסופק להם באמצעות מערכת גז מרכזית, לעבור לספק גז אחר. נקבע כי במצב דברים זה בו נשלח ללקוחות חשבון אחת לחודשיים, וחברות יכולות להעלות את המחירים בשיעור מזערי, כמו גם בשיעור משמעותי, הציפיה הסבירה היא כי החברות, שבידן הכוח להעלות מחירים לפי שיקול דעתן ינהגו ביושר ובהגינות ואם קיבלו החלטה להעלות את מחיר הגז או את מחיר דמי השימוש יעדכנו בכך את הצרכנים. נקבע כי משלוח חשבון בו מצוין הסכום לתשלום ורכיביו, הוא חובה בסיסית, וציון המחיר לתשלום, או בענייננו, התעריף המשוקלל לממ"ע, אינו מהווה ואינו יכול להוות הודעה על העלאת התעריף. המסקנה מהאמור לעיל היא כי החברות מחויבות במתן הודעה מפורשת ללקוחותיהן על העלאת התעריף או דמי השימוש, שאם לא כן, מפרות הן את חובתן לקיים את ההסכמים עם הלקוחות בדרך מקובלת ובתום לב.

הבקשה נתקבלה בחלקה. חברי הקבוצה הם כל לקוחות פזגז וסופרגז, אשר לא יודעו במפורש על ידי ספקית הגז הרלבנטית אודות העלאות מחיר הגז או דמי השימוש הקבועים. עילת התביעה בגינה מאושרת התובענה כייצוגית היא הפרת חובת היידוע אודות העלאת מחירי גז או דמי שימוש קבועים, החל מ 7 שנים קודם להגשת התביעות הרלבנטיות. הסעדים הנתבעים הם חיוב החברות ליידע במפורש את חברי הקבוצה אודות העלאת מחיר הגז או דמי השימוש הקבועים, ופיצוי חברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם עקב הפרת חובת היידוע.


בשם המבקשות: עמוס גבעון; בשם המשיבות: דרור סברנסקי, חן גרשקוביץ, ישראל מרקוביץ.


לפסק הדין המלא לחץ כאן

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים