ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
כניסה לפדאור
 שם משתמש: סיסמא:
שכחתי סיסמא
 

* הגישה והשימוש במאגר הפדאור באינטרנט כפופה לתנאי השימוש

תצ 61257-06-13 יעקב רשף נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (מחוזי - תל-אביב-יפו, רחמים כהן) 06/02/2017

09/02/2017 11:06:41

תובענה ייצוגית | תנאים לאישור תובענה ייצוגית | חברת ביטוח - בית המשפט קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד חברת ביטוח בטענה כי פעלה בניגוד לדין עת ששינתה את תנאיה של פוליסת ביטוח סיעודי באופן ששולל ממבוטחים זכאים את האפשרות לקבל תוספת של הפרשי הצמדה לתגמולי הביטוח.

נפסק כי חובת תשלום תגמולי ביטוח כפופה לחוק חוזה הביטוח הקובע כי לתגמולי ביטוח נלוות חובת תשלום של הפרשי הצמדה והפרשי ריבית.

המבקשת הגישה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה תגמולי ביטוח סיעודי המשולמים על ידי המשיבה, חברה לביטוח (להלן: "החברה") לפי פוליסת ביטוח קבוצתי, בהתאם להסכם שנחתם בין אביה המנוח ואחרים לבין עמותת גמלאי מקפת (להלן: "חברי הקבוצה").

המבקשת טענה כי אביה המנוח היה מבוטח בפוליסת ביטוח קבוצתית, כאשר במסגרת ההסכם שנחתם עמו נקבע כי סכום גמלת הביטוח החודשית שתשולם לו במידה ויזדקק לביטוח סיעודי תעמוד על סך של 3,000 ₪ וכי ההתחייבויות הכספיות על פי ההסכם "תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן", אולם לאחר שבשנת 2010 התפתחה אצלו מחלת אלצהיימר ומצבו הפך לסיעודי הפקידה לו החברה מדי חודש תגמולי ביטוח על סך של 3,000 ₪ בלבד, ללא תוספת הפרשי הצמדה.

המבקשת הוסיפה וטענה כי החברה הפרה את סע' 28 לחוק חוזה הביטוח (להלן: "החוק") עת ששינתה את תנאי הפוליסה בשנת 2008 באופן חד צדדי ומבלי לעדכן את המוטבים כי תגמולי הביטוח לא יהיו צמודים למדד ואף גרסה כי השינוי שנעשה בהסכם מהווה תנאי מקפח שכן אביה ויתר חברי הקבוצה לא נתנו את הסכמתם הפוזיטיבית לשינוי תנאי הפוליסה.

החברה טענה מצדה כי היא פטורה מתשלום הפרשי הצמדה שכן פוליסת הביטוח המחודשת, לה משויך אביה המנוח של המבקשת, קובעת כי תגמולי הביטוח אינם צמודים למדד ומאחר שהוא נכנס למצב סיעודי במהלך תקופת הפוליסה המחודשת, הוראותיה ותנאיה החדשים הם החולשים על זכאותו לתגמולי הביטוח.

בית המשפט המחוזי פסק:

כב' השופט ר' כהן פסק כי הבקשה עסקינן מעלה מספר שאלות עיקריות הנוגעות לתחולת הפוליסה המחודשת על חברי הקבוצה ובהן האם נדרשת הסכמה פוזיטיבית של חברי הקבוצה לשינוי בתנאי הפוליסה המקורית, האם עמדה החברה בחובת היידוע בדבר השינוי בתנאי הפוליסה והאם סעיף 11 לפוליסה המחודשת השולל הצמדת תגמולי הביטוח למדד, מהווה תניה מקפחת בחוזה אחיד.

עוד נפסק כי תשלום תגמולי הביטוח מבלי להצמידם למדד בניגוד להוראתו הקוגנטית של סעיף 28(א) לחוק מבסס לכאורה את עילות התביעה של חברי הקבוצה ובהן הפרת חוק חוזה הביטוח, הפרת הפוליסה המקורית ועשיית עושר ולא במשפט, וכן את הסעדים של חיוב החברה בתשלום הסכומים ששולמו בחסר.

בהמשך לאמור נקבע גם כי הטענה, שסעיף 11 לפוליסה המחודשת, השולל הצמדת תגמולי הביטוח למדד, מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד היא טענה שקיימת אפשרות סבירה שתוכרע לטובת הקבוצה וכי יש לתת את הדעת לנסיבות המיוחדות והמאפיינים הייחודיים של ביטוח סיעודי קבוצתי ולקבוצת המבוטחים העיקרית שבביטוח מסוג זה.

לסיכום, הבקשה התקבלה. נפסק בידי המבקשת עלה לשכנע, שיש אפשרות סבירה שתתקבל הטענה, שסעיף 28 לחוק חל במקרה עסקינן על תגמולי הביטוח החודשיים המשולמים למוטבים, ככל שהדבר נוגע להפרשי הצמדה וכי יש סיכוי ששאלת אופן חישוב תגמולי הביטוח בתוספת הפרשי הצמדה תוכרע לטובת הקבוצה.


בשם המבקש: ארנון גרפי, תומר מזרחי, אסף שטרן; בשם המשיבה: אורית מלכא, טל ויזנגרין, ישראל מרקוביץ'.


לפסק הדין המלא לחץ כאן

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים