ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
כניסה לפדאור
 שם משתמש: סיסמא:
שכחתי סיסמא
 

* הגישה והשימוש במאגר הפדאור באינטרנט כפופה לתנאי השימוש

הפ 14227-02-16 גלאל אבו חוסין נ' רביע מקלדה (מחוזי - חיפה, תמר נאות פרי) 31/01/2017

08/02/2017 09:06:46

בחירות לרשויות המקומיות | ראש רשות מקומית - בית המשפט דחה עתירה שהוגשה ע"י מי שהיה מועמד לראשות עיריית באקה אל גרביה בשנת 2015, נגד בחירתו של ראש העיר המכהן לכהונה נוספת.

נקבע, כי לא הוכחו הטענות החמורות בדבר שוחד בחירות וכי העירייה והעומד בראשה חייבים להמשיך ולפעול מכוח חובותיהם גם בימים שלפני הבחירות ואין פסול עקרוני בכך שהם מעוניינים שהציבור יהא מרוצה מפועלם על מנת שיבחר בהם שנית.

בנובמבר 2015 נערכו בחירות לראשות העיר באקה אלגרביה ולמועצת העיר. בסיבוב הראשון התמודדו ארבעה מועמדים לראשות העיר, כאשר שניים מתוכם הם הצדדים להליך דנן – המבקש והמשיב מס' 3, שכיהן כראש העיר עובר לבחירות בסיבוב הראשון. אין חולק כי על פי תוצאות הסיבוב הראשון, המבקש וראש העיר זכו במירב הקולות מבין ארבעת המועמדים, אך אף אחד מהם לא חצה את הרף המינימלי הדרוש להכרזתו כעל ראש העיר הבא (40% מהקולות הכשרים). לכן, היה צורך לערוך סיבוב שני של בחירות לראשות העיר, בין ראש העיר לבין המשיב. בסיבוב השני של הבחירות המבקש זכה ב 6,265 קולות וראש העיר זכה ב 6,453 קולות. כלומר, ראש העיר הוביל על המבקש בפער של 188 קולות, ובהתאם הוכרז כזוכה בסיבוב השני ומונה לכהונה נוספת. לטענת המבקש, יש להורות על ביטול הסיבוב השני, נוכח שורה של פעולות שביצע ראש העיר באמצעות העירייה עובר לסיבוב השני, פעולות אשר מהוות לשיטת המבקש טובות הנאה שניתנו לתושבי העיר, ועולות כדי שוחד בחירות. המדובר בטענות לגבי עסקת שוחד אשר במסגרתה בוטל חוב ארנונה תמורת תמיכה בבחירות, ביטול הליכי גבייה נוספים כשוחד בחירות, טענות לגבי ביצוע עבודות סלילה של כבישים ובניית גדרות בתור שוחד בחירות, הענקת מלגות כשוחד, מינוי סייעות בגני הילדים כשוחד בחירות, ויתור על הפקעת שטחים כשוחד בחירות ועוד. ראש העיר הכחיש מכל וכל את טענות המבקש לגבי כל "סוגי" השוחד הנטען ולגבי כל הפעולות החשודות.

המבקש טען בעניינו של מי שהיה מועמד למועצת העיר במסגרת הסיבוב הראשון כראש סיעת "בלדי", והוא נבחר לכהן כחבר במועצת העיר. ערב הסיבוב הראשון, היה לאותו חבר מועצת עיר חוב ארנונה בספרי העירייה, בסך של כ 80,000 ₪. ימים ספורים לאחר הסיבוב השני, הועבר חוב הארנונה משמו לשמה של חברה. המבקש טען, כי מחיקת חוב הארנונה מהחשבון הפרטי של אותו חבר מועצה והעברתו לחשבון החברה, היו "שוחד בחירות", שנתן ראש העיר לחבר המועצה, על מנת שזה יצביע עבורו בסיבוב השני ועל מנת שישפיע על חברי סיעת "בלדי" שבראשותו להצביע עבור ראש העיר. לטענת המבקש, החברה איננה פעילה מזה מספר שנים ואין לה נכסים, ולכן המשמעות של העברת החוב על שמה, כמוה כמחיקת החוב. כמו כן, נטען כי במשך השנים האחרונות פועלת בעירייה ועדת מלגות, על פי תקנון שאושר על ידי מועצת העיר. לטענת המבקש, חלוקת המלגות בשנת 2015 "נוצלה" למטרת שוחד בחירות, תוך חריגה חמורה מהוראות התקנון. נטען כי הבקשות למלגות לא נבחנו על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנון וכי ניתנו מלגות בסכום השונה מהקבוע בתקנון על מנת לאפשר חלוקת מלגות למספר גדול יותר של סטודנטים, בבחינת שוחד בחירות. בנוסף, המבקש טען כי בסמוך למועד הסיבוב הראשון, במהלך החודשים שלפני הבחירות, בוצעו עבודות סלילה בהיקפים נרחבים בתחום העיר, כאשר במסגרת עבודות הסלילה של הרחובות, נסללו גם שטחים של חניות פרטיות של תושבים.

בית המשפט קבע:

כב' השופטת ת' נאות פרי קבעה דין המרצת הפתיחה למתן סעד הצהרתי שיורה על בטלות הבחירות להידחות. הוסבר כי הלכה פסוקה ואבן יסוד בשיטת המשטר הם כי "טוהר הבחירות הוא ערך בעל חשיבות עליונה, אשר נועד להבטיח את מימוש רצון הבוחרים" (בר"מ 2610/09 אפרים נ' ועדת הבחירות המקומיות למועצה אזורית גלבוע (18.5.2009)). נקבע כי הצדדים לא חלקו באשר למסגרת הנורמטיבית ובאשר להלכה הפסוקה, ובעיקרם של דברים, המחלוקות בתיק עובדתיות. נקבע כי במסגרת ההליך הועלו טענות חמורות ורבות מטעם המבקש כנגד ראש העיר. מפאת חומרת הדברים הלכאורית, מפאת היקף הטענות ועל מנת להבטיח שהטענות תתבררנה עד תום – הוקדשו להליך שעות שיפוט רבות והצדדים עצמם הקדישו משאבים ניכרים בניהול התיק. בסופו של יום, נקבע כי בית המשפט שוכנע כי הדברים אינם כפי שנחזו להיות בתחילת הדרך, ולא נמצא כי המבקש הצליח להרים את נטל ההוכחה הכבד שרובץ על שכמו. העירייה והעומד בראשה לא רק שרשאים, אלא שחייבים להמשיך ולפעול מכוח חובותיהם גם בימים שלפני הבחירות, ואין פסול עקרוני בכך שהם מעוניינים שהציבור יהא מרוצה מפועלם על מנת שיבחר בהם שנית. קו הגבול בין פעילות לגיטימית שכזו, לבין פעילות שעולה עד כדי שוחד בחירות, אינו תמיד כה ברור, ובמהלך ניהולו של תיק זה, לגבי חלק מהנושאים, נבדקו גבולותיו של קו הגבול. נקבע כי לא יכול להיות ספק כי לו הייתה מוכחת "עסקת השוחד" הנטענת, המדובר בשוחד בחירות ברור וחד משמעי, אלא שלא כך היה. לעומת זאת, לגבי פעולות "שגרתיות", כגון עבודות סלילה, חלוקת מלגות, העסקת עובדים וכו' יש לבחון את הדברים בזהירות. נקבע כי בית המשפט שקל את הראיות והטענות; והגם שלכאורה המדובר בטענות רבות (תוך ניסיון ליצור מצג לפיו ריבוי הטענות משליך גם על משקלן); והגם שחלק מהעדים של שני הצדדים התייחסו במהלך עדותם לפרשיות שמתרחשות בעיר והגם שמפסק הדין עולה שקיימות כמה תמיהות מהותיות באשר להתנהלות העירייה לא ניתן לקבוע, בראיה כוללת של הראיות, שהוכחו הטענות החמורות בדבר שוחד בחירות ובדבר האפשרות שהתנהלות זו או אחרת השפיעה על תוצאות הבחירות בסיבוב השני באופן שמחייב להורות על ביטולן.

המרצת הפתיחה נדחתה.


בשם המבקש: גולדהמר; בשם המשיבים: בן-צור, דאוד.


לפסק הדין המלא לחץ כאן

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים