ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
כניסה לפדאור
 שם משתמש: סיסמא:
שכחתי סיסמא
 

* הגישה והשימוש במאגר הפדאור באינטרנט כפופה לתנאי השימוש

תא 28940-02-13 אלפא ביתא עוגנים שירותים פיננסים בע"מ נ' חני חן קדמי (שלום - תל-אביב-יפו, דלית ורד) 26/01/2017

06/02/2017 14:04:07

הלוואות חוץ בנקאיות | ניכיון שטרות - בית המשפט קיבל בחלקה תביעת חוב שהגישה חברה למתן שירותי מטבע כנגד בת זוגתו של איש עסקים מנוח שהשתמש בשירותיה.

נפסק כי יש לקבל בחלקן את התנגדויותיה של בת הזוג החייבת וכן את טענתה כי עסקינן במתן הלוואות במסווה של ניכיון שיקים.

התובעת היא שהינה חברה למתן שירותי מטבע הגישה כנגד הנתבעת ארבע בקשות לביצוע שטרות בשלוש לשכות הוצל"פ שונות וטענה כי הנתבעת חייבת לה כספים בעקבות חובות שהותיר בן זוגה המנוח ('להלן: המנוח') אשר השתמש בשירותיה לצורך ניכיון צ'קים וכי במסגרת הביטחונות שהעביר לידיה, הועבר גם שטר החוב ושיק בחתימתה על סך של 500,000 ₪.

הנתבעת טענה כי בן זוגה המנוח נטל ללא ידיעתה פנקס שיקים וזייף את חתימתה וכי היא מעולם לא ביצעה עסקת ניכיון עם התובעת ולא נטלה ממנה הלוואה כלשהי. הנתבעת הוסיפה וטענה כי עסקאות הניכיון שנערכו בין התובעת לבין המנוח הן עסקאות הלוואה וכי התובעת לא עמדה בהוראות חוק הלוואות חוץ בנקאיות, משלא צרפה את חוזה ההלוואה שהוא בגדר מסמך מהותי, וכן לא פירטה את הנתונים כנדרש בחוק.

לאחר מספר הליכים שהתנהלו בין הצדדים קבע בית המשפט המחוזי כי יש לבחון תחילה את טיב העסקה שנרקמה בין המנוח והתובעת ולאחר שיקבע האם מדובר בעסקת ניכיון טהורה או בהלוואה, ניתן יהיה לבחון את התנגדויות התובעת לגופן.

בית משפט השלום פסק:

כב' השופטת ד' ורד פסקה כי לעסקת הלוואה ועסקת ניכיון קיימים מאפיינים עובדתיים דומים, שעיקרם העמדת כספים בהווה כנגד קבלת שיקים בסכום גבוה יותר שזמן פירעונם עתידי ומכאן עולה השאלה, מה הם הקריטריונים על פיהם יש לסווג את העסקת כניכיון שטרות לעומת עסקת הלוואה.

בהמשך נפסק כי העסקה תסווג כניכיון שיקים, מקום בו הוכח כי השיקים נמשכו בגין עסקה בעלת תוכן כלכלי אמתי, והיא לא תסווג כניכיון שיקים, בנסיבות בהן השיקים נמשכו בגין עסקת "גלגול שיקים" שמאחוריה לא עמדה עסקה בעלת תוכן כלכלי.

בהמשך לאמור נקבע כי בנסיבות העניין המנוח והנתבעת פעלו בצוותא לביצוע עסקאות הניכיון מול התובעת ועל כן יש לראות בהם משום לקוח אחד וכי עסקת היסוד היחידה העומדת מאחורי מסירת השיקים היא נטילת הלוואות, תוך מסירת שיקים של הלווה או בת זוגו, כאמצעי תשלום עבור אותן הלוואות או כבטוחה לפירעונן.

בית משפט השלום קבע כי לא הוכח שהעסקאות בין המנוח לתובעת נערכו למטרה עסקית על ידי גוף עסקי ולחילופין, לא הוכח שהשיקים נמשכו בגין עסקאות מסחריות לגיטימיות ומשכך יש לסווג את העסקאות כהלוואות ולא כניכיון שיקים ומשלא עמדה התובעת בדרישות שמציב חוק הלוואות חוץ בנקאיות, יש להורות על ביטול חוזי ההלוואה.

עם זאת, נפסק כי הנתבעת נטלה על עצמה סיכון, בכך שחתמה על שטר חוב בסכום בלתי קצוב על מנת לסייע לבן זוגה המנוח בעסקיו, תוך שהיא נותנת בו אמון עיוור.

לסיכום, התביעה התקבלה בחלקה ונפסק כי על הנתבעת לשאת בתשלום חלקי בשיעור של 60% מהסכומים ששילמה התובעת בגין השיקים שנמשכו על ידי צדדי ג'.


בשם הצדדים: לא צויין.


לפסק הדין המלא לחץ כאן

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים