ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
כניסה לפדאור
 שם משתמש: סיסמא:
שכחתי סיסמא
 

* הגישה והשימוש במאגר הפדאור באינטרנט כפופה לתנאי השימוש

תפ 42283-02-13 מדינת ישראל נ' יעקב דני ביטון (שלום - אשקלון, אבשלום מאושר) 31/01/2017

05/02/2017 13:09:25

עבירות מס | עבירות מס ערך מוסף - בית המשפט גזר 100 חודשי מאסר וקנס של 5 מיליון ₪ על נאשם שביצע מאות עבירות מע"מ בגובה של כ 110 מיליון ₪.

נקבע, כי יש לקחת בחשבון את עברו הפלילי של הנאשם בתחום עבירות המס, הכולל סחר בחשבוניות פיקטיביות, והעובדה שאף על פי כן הוא לא השכיל להימנע מביצוע עבירות נוספות.

בהכרעת דין הורשעו הנאשמים, לאחר ניהול הוכחות, בחלקם הארי של ארבעת האישומים הראשונים שיוחסו להם בכתב אישום המגולל שבעה אישומים, וזוכו משלושת האישומים האחרונים בכתב האישום. הנאשמות 2 3 הן חברות. הנאשם 1 הורשע בביצוע עבירות בתקופה שבין ספטמבר 2011 לבין דצמבר 2012 ב 128 עבירות של ניכוי מס תשומות בלי שיש בידיו מסמכים כדין ובנסיבות מחמירות; ב 128 עבירות לפיהן הכין וניהל או נתן הרשאה לאחר להכין או לנהל פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות במטרה להתחמק מתשלום מע"מ בנסיבות מחמירות; ב 128 עבירות בהן השתמש בכל מרמה ותחבולה או הרשה לאחר להשתמש בהם במטרה להתחמק מתשלום מע"מ בנסיבות מחמירות; ב 128 עבירות בהן הכין או קיים או הרשה לאדם להכין או לקיים פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או שהרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות במזיד, בכוונה להתחמק ממס; ב 128 עבירות לפיהן השתמש בכל מרמה, עורמה ותחבולה או שהרשה לאחר להשתמש בהן במזיד ובכוונה להתחמק מתשלום מס. הנאשם 1 כלל את חשבוניות המס הפיקטיביות על שם שלוש חברות בסך 574,169,990 ₪ בספרי הנהלת החשבונות שלהם, והמע"מ הגלום בעבירות אלו עומד על סך של כ 80,896,855 ₪.

באישום השני, הנאשם 1 הורשע בביצוע עבירות בתקופה שבין פברואר 2011 לבין אוגוסט 2011: ב 18 עבירות של ניכוי מס תשומות בלי שיש בידיו מסמכים כדין ובנסיבות מחמירות; ב 18 עבירות לפיהן הכין וניהל או נתן הרשאה לאחר להכין או לנהל פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות במטרה להתחמק מתשלום מע"מ בנסיבות מחמירות; ב 18 עבירות בהן השתמש בכל מרמה ותחבולה או הרשה לאחר להשתמש בהם במטרה להתחמק מתשלום מע"מ בנסיבות מחמירות; ב 18 עבירות בהן הכין או קיים או הרשה לאדם להכין או לקיים פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או שהרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות במזיד, בכוונה להתחמק ממס; ב 18 עבירות לפיהן השתמש בכל מרמה, עורמה ותחבולה או שהרשה לאחר להשתמש בהן במזיד ובכוונה להתחמק מתשלום מס. הנאשם 1 כלל את חשבוניות המס הפיקטיביות על שתי חברות, בסך 19,483,410₪ בספרי הנהלת החשבונות שלהם, והמע"מ הגלום בעבירות אלו עומד על סך של 2,687,367 ₪.

באישום השלישי הנאשם 1 הורשע בביצוע עבירות בתקופה שבין פברואר 2012 לבין אוקטובר 2012: ב 46 עבירות לפיהן פעלו במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק או ישתמט מתשלום מס שאותו אדם חייב בו, בנסיבות מחמירות; ב 46 עבירות לפיהן פעל במרמה, עורמה ותחבולה במזיד ובכוונה לעזור לאחר להתחמק ממס הכנסה. הנאשם 1 כלל את חשבוניות המס הפיקטיביות על שם חברה, בסך 122,185,121 ₪ בספרי הנהלת החשבונות שלהם, והמע"מ הגלום בעבירות אלו עומד על סך של 17,164,409 ₪. באישום הרביעי הנאשם 1 הורשע בביצוע עבירות בתקופה שבין נובמבר 2011 לבין דצמבר 2012: ב 15 עבירות לפיהן פעלו במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק או ישתמט מתשלום מס שאותו אדם חייב בו, בנסיבות מחמירות; ב 15 עבירות לפיהן פעל במרמה, עורמה ותחבולה במזיד ובכוונה לעזור לאחר להתחמק ממס הכנסה. הנאשם 1 כלל את חשבוניות המס הפיקטיביות על שם חברה בסך של 67,613,641 ₪ בספרי הנהלת החשבונות שלהם, והמע"מ הגלום בעבירות אלו עומד על סך של כ 9,512,834 ₪. אותה חברה ניכתה אותן שלא כדין בדיווחיה התקופתיים למנהל מע"מ, ובכך התחמקה מתשלום מע"מ בסך 9,512,834 ₪.

בית המשפט קבע:

סגן הנשיאה כב' השופט א' מאושר, לאחר שקבע את מתחמי הענישה בכל אחד מהאישומים, קבע כי בהתייחס לנאשם 1, קיימת נסיבה נוספת לחומרה, אשר יש בה כדי להצביע על השיטה וכי הנאשם 1 לא בחל בשום אמצעי על מנת להמשיך את הסחר בחשבוניות פיקטיביות ואף לא חדל ממעשיו עד סמוך למעצרו ועל אף שהיה תלוי ועומד נגדו כתב אישום בית משפט השלום, בו ההליכים כבר ובהמשך נגזר דינו. הנאשם, בעזות מצח, המשיך וביצע עבירות מס בתיק דנן. לאחר קביעת המתחמים בכל אישום, כאן המקום לציין כי עצם הרשעתו של נאשם 1 באישומים 1 4, מהם עולה כי ביצע 207 עבירות מס חמורות שנעברו בתדירות גבוהה ולאורך השנים 2011 2012, פרק זמן ארוך וממושך, יש לראות בכך נסיבה לחומרא, שכן ניתן לראות כי נאשם 1 לא בחל באף אמצעי בכדי להמשיך להשתמש בחשבוניות פיקטיביות וכי לא חדל ממעשיו אלא עד סמוך למעצרו. יתרה מכך, הנאשם 1 פעל כפי שפעל, בתעוזה ובעזות מצח חרף תיק פלילי שהיה תלוי ועומד נגדו וגזר הדין בעניינו. הנאשם 1 לא פעל להסרת המחדלים ולא הראה כל מאמץ לתיקון הנזק העצום שנגרע מקופת המדינה, כאשר נוכח מעשיו של היקף הנזק בהיקף של 783,452,168 מיליון ₪ כשמס המע"מ הינו בסך של 110,261,465 מיליון ₪. עוד יש לקחת בחשבון כי לחובתו עבר פלילי בתחום עבירות המס יש לו שתי הרשעות קודמות, כולל סחר בחשבוניות פיקטיביות, ואף על פי כן הוא לא השכיל להימנע מביצוע עבירות נוספות.

נקבע כי בשים לב לעבירות בהן הורשע הנאשם, יש לתת את הדעת לשיקול ההרתעה וכן להרתעת הרבים בעבירות מס, בכלל, ובעבירות של סחר בחשבוניות פיקטיביות, בפרט, שהפכו להיות מכת מדינה וקיים הצורך להעניש באופן שיעביר מסר חד משמעי שאל לו לנאשם ולאנשים כמותו לעבור עבירות מס, ובכלל זה עבירות של סחר בחשבוניות פיקטיביות. עוד יש להוסיף ולציין כי ניסיונו של הנאשם לצייר עצמו כדל ודלפון וכמי שירד מנכסיו ויש לו חובות לא יצלח, ולא הובהר לבית המשפט מה נעשה בכספים שנגזלו על ידי הנאשם, ומה עלה בגורל, זאת כאשר מדובר, כאמור, בהיקף של 783,452,168 מיליון ₪, אשר מס המע"מ בגינו עומד על סך של 110,261,465 מיליון ₪.

על הנאשם נגזרו 100 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצר בתיק דנן, מאסר על תנאי לתקופה של 36 חודשים לעבירות לפי חוק מע"מ או פקודת מס הכנסה מסוג פשע, מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים לעבירות לפי חוק מע"מ או פקודת מס הכנסה מסוג עוון, קנס כספי בסך 5,000,000 ₪ או 24 חודשי מאסר תמורתו.


בשם המאשימה: הדס זוהר, סעיד עתאמנה; בשם הנאשמים: רני שוורץ, עופרי אורנשטיין.


לפסק הדין המלא לחץ כאן

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים