ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
כניסה לפדאור
 שם משתמש: סיסמא:
שכחתי סיסמא
 

* הגישה והשימוש במאגר הפדאור באינטרנט כפופה לתנאי השימוש

תאמ 49573-07-11 תמיר טפירו חומרי בניין בע"מ נ' כהן אברהם (שלום - חדרה, קרן אניספלד) 24/04/2012

01/05/2012 10:42:10

פגיעה ברכוש - כתב הגנה במסגרת תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש ישירים ועקיפים שנגרמו לרכב בתאונת דרכים.
.

בבית משפט השלום בחדרה

תא"מ 49573-07-11

תא"מ 55020-09-11

התובעת: תמיר טפירו חומרי בניין בע"מ ח.פ. 512562299

מרח' בעלי המלאכה אזה"צ צפוני חדרה

ע"י ב"כ עוה"ד מקס אלפסי

מרח' הרצל 17 חדרה

טל': 077-3507017 ; פקס: 077-3507018

- נגד -

הנתבעים: 1. כהן אברהם ת.ז. 05329507

באמצעות הנתבעת מס' 2

2. צבי כהן ואחיו חברה קבלנית לעבודות בע"מ ח.פ. 511256711

דרך השלום 53 גבעתיים

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד משה רבי (מ.ר.: 23832) ו/או משה ממן ו/או אסף ריטרבנד ו/או אריק הלפר ו/או עינת הירשפלד מרח' ז'בוטינסקי 81 ת.ד. 7174 קרית-מטלון, פתח-תקוה 49170 טל': 03-9238898 ; פקס: 03-9238858 כתב הגנה בסדר דין מהיר

1. הנתבעים מתכבדים בזה להגיש את כתב הגנתם זה באמצעות ב"כ עוה"ד משה רבי מרח' ז'בוטינסקי 81 פתח תקווה.

מענם לצורך המצאת כתבי בי-דין יהא במען הנ"ל.

2. טענות והכחשות הנתבעים בכתב הגנה זה מובאות בהשלמה הדדית במצטבר ולחלופין הכל לפי העניין והקשר הדברים.

3. הנתבעים מכחישים כל פרט ופרט טענה ועובדה המצוינים בכתב התביעה למעט אלו בהם יודו במפורש בכתב הגנתם זה.

4. מוכחש האמור בסעיף 1 לכתב התביעה. התובעת לא צירפה רישיון רכב להוכחת בעלותה במשאית.

5. מוכחש האמור בסעיף 3 לכתב התביעה.

מבלי לפגוע בכלליות ההכחשה דלעיל מוכחשות נסיבות התאונה כפי שהן מתוארות בכתב

התביעה.

הנתבעים יטענו כי התאונה ארעה אם וכאשר עקב רשלנותו ו/או חוסר זהירותו ו/או הפרת

חובה שבדין של נהג רכב התובעת.

6. הנתבעים יטענו כי נסיבות התאונה היו כדלקמן:

רכב הנתבעים נסע מכיוון מזרח לכיוון מערב בכיכר המשטרה בחדרה.

משאית התובעת נסעה מכיוון דרום לכיוון צפון, לא נתנה זכות קדימה, נכנסה לצומת בחוסר זהירות ופגעה ברכב הנתבעים במוקד אחורי.

7. מוכחש האמור בסעיף 4 לכתב התביעה.

מבלי לפגוע בכלליות ההכחשה דלעיל מוכחש כי לרכב מבוטח התובעת נגרם הנזק הנטען.

כן מוכחשת חוות דעת השמאי המצורפת לכתב התביעה על ממצאיה ועל מסקנותיה.

הנתבעים שומרים על זכותם לחקור את עורך חוות הדעת במידה ותבקש התובעת להציג את חוות הדעת כראיה בפני כבוד ביהמ"ש.

הנתבעים שומרים גם על זכותם להמציא חוות דעת מטעמם והתובעת תידרש להעמיד את הרכב לבדיקה במידה ותתבקש לכך.

הנתבעים יטענו כי הנזקים הנטענים אינם קשורים לאירוע ו/או מופרזים ו/או מוגזמים ו/או חסרי כל אחיזה במציאות.

הנתבעים יוסיפו ויטענו כי התובעת לא עשתה מאומה ו/או כל שיכלה ו/או כנדרש לעשות על-מנת להקטין את נזקיה המוכחשים כשלעצמם.

8. מוכחש האמור בסעיף 5 לכתב התביעה.

9. מוכחש האמור בסעיף 6 לכתב התביעה.

הנתבעים יחזרו ויטענו כי האחריות לתאונה מוטלת על נהג משאית התובעת.

10. מוכחש האמור בסעיף 7 לכתב התביעה.

הנתבעים יחזרו ויטענו כי האחריות לתאונה מוטלת על נהג משאית התובעת.

11. מוכחש האמור בסעיף 8 לכתב התביעה על כל סעיפי המשנה שבו.

מבלי לפגוע בכלליות ההכחשה דלעיל, יטענו הנתבעים כי התאונה ארעה אם וכאשר עקב

רשלנותו ו/או חוסר זהירותו ו/או הפרת חובה שבדין של נהג משאית התובעת אשר התבטאו בין היתר כדלקמן:

א. נכנס לכיכר בחוסר זהירות מבלי ליתן זכות קדימה ו/או

ב. לא בלם ו/או לא הסיט ו/או לא האט את רכבו בכדי למנוע התאונה ו/או

ג. נהג ברכב ברשלנות ו/או חוסר זהירות ו/או חוסר ערנות ו/או חוסר תשומת לב מספקת

ו/או

ד. לא נהג כפי שנהג סביר ומיומן היה נוהג בנסיבות העניין ו/או

ה. נהג במהירות בלתי סבירה בנסיבות העניין ו/או מצב הדרך והתנועה ו/או

ו. הפר הוראות תקנות התעבורה תשכ"א ובין היתר את סעיפים 21(ג), 40(א), 47, 51, 52.

לחלופין יטענו הנתבעים לרשלנות תורמת בשיעור מרבי של נהג משאית התובעת וכב' ביהמ"ש מתבקש להביא זאת במניין שיקוליו לעניין האחריות לנזק.

12. מוכחש האמור בסעיף 9 לכתב התביעה.

מבלי לפגוע בכלליות ההכחשה דלעיל מוכחש כי לרכב מבוטח התובעת נגרם הנזק הנטען.

כן מוכחשת חוות דעת השמאי המצורפת לכתב התביעה על ממצאיה ועל מסקנותיה.

הנתבעים שומרים על זכותם לחקור את עורך חוות הדעת במידה ותבקש התובעת להציג את חוות הדעת כראיה בפני כבוד ביהמ"ש.

הנתבעים שומרים גם על זכותם להמציא חוות דעת מטעמם והתובעת תידרש להעמיד את הרכב לבדיקה במידה ותתבקש לכך.

הנתבעים יטענו כי הנזקים הנטענים אינם קשורים לאירוע ו/או מופרזים ו/או מוגזמים ו/או חסרי כל אחיזה במציאות.

הנתבעים יוסיפו ויטענו כי התובעת לא עשתה מאומה ו/או כל שיכלה ו/או כנדרש לעשות על-מנת להקטין את נזקיה המוכחשים כשלעצמם.

13. מוכחשים כל רכיבי הנזק הנטענים לרבות הפסד הכנסה שלא הוכח וביטול זמן.

14. המסמכים המצויים בידי הנתבעים הינם כדלהלן:

א. רשימת פוליסה.

ב. טופס הודעה על התאונה.

ג. כתבי בי-דין.

15. הנתבעים עותרים וכפי שאף יעשו בנפרד, לקבלת פרטים נוספים אודות דרך קרות התאונה

הנטענת בכתב התביעה.

16. הנתבעים שומרים על זכותם לתקן את כתב הגנתם זה ו/או לשלוח הודעה לצדדים השלישיים עם קבלת מידע נוסף אודות הנטען בכתב התביעה.

17. אשר על כן, מתבקש כבוד ביהמ"ש הנכבד לדחות את תביעת התובעת ולחייבה לשלם לנתבעים הוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ.

_________________ אסף ריטרבנד, עו"ד

ב"כ הנתבעים

הג-425911

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים